סוויצ’ר V2

סוויצ'ר V2

חיבור לרשת הביתית (אנדרואיד)

חיבור לרשת הביתית (iPhone)

Firmware- עדכון קושחה

Google Home

Alexa

שינוי כינוי

הגדרת כיוון ושינוי שם מתג

שאלות נפוצות – תמיכה

הוספת משתמשים

פתיחת חשבון חדש

מדריך התקנה

סוויצ’ר Touch

חיבור לרשת הביתית (אנדרואיד)

חיבור לרשת הביתית (iPhone)

Firmware- עדכון קושחה

Google Home

Alexa

שינוי כינוי

שאלות נפוצות – תמיכה

הוספת משתמשים

פתיחת חשבון חדש

מדריך התקנה

סוויצ’ר mini

חיבור לרשת הביתית (אנדרואיד)

חיבור לרשת הביתית (iPhone)

Firmware- עדכון קושחה

Google Home

Alexa

שינוי כינוי

שאלות נפוצות – תמיכה

הוספת משתמשים

פתיחת חשבון חדש

מדריך התקנה

סוויצ’ר v4

חיבור לרשת הביתית (אנדרואיד)

חיבור לרשת הביתית (iPhone)

Firmware- עדכון קושחה

Google Home

Alexa

שינוי כינוי

שאלות נפוצות – תמיכה

הוספת משתמשים

פתיחת חשבון חדש

מדריך התקנה

סוויצ’ר Runner

Switcher Runner – מתג תריס חכם

חיבור לרשת הביתית (אנדרואיד)

חיבור לרשת הביתית (iPhone)

Google Home

Alexa

שינוי כינוי

הוספת משתמשים

פתיחת חשבון חדש

מדריך התקנה

סוויצ’ר Smart Plug

חיבור לרשת הביתית (אנדרואיד)

חיבור לרשת הביתית (iPhone)

Firmware- עדכון קושחה

Google Home

Alexa

חוברת התקנה

שינוי כינוי

שאלות נפוצות – תמיכה

הוספת משתמשים

פתיחת חשבון חדש

סוויצ’ר V1

סוויצ'ר V1

חיבור ראשוני

הטבת טרייד אין