מפסק לדוד מכונה על ידי רבים גם ‘כפתור ראשי’ של הדוד, ‘המנורה של הדוד’ ועוד. התקנת מפסק זה הוא חובה ועיקרו למנוע מצב מסוכן של התחשמלות במהלך תיקון הבוילר או התקנתו. בישראל יש תקן המחייב התקנת מפסק.

דוד עם מפסק

מפסק לדוד – חובת התקנה

חשוב לקחת בחשבון כי התקנתו של דוד חייבת להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך. איש מקצוע זה יודע כיצד להתקין בצורה הראויה הארקה לדוד החשמלי וזאת על מנת להבטיח כי לא יתרחשו חס וחלילה מצבים של התחשמלות וכי הדוד בו משתמשים תקין מבחינה בטיחותית. בנוסף, אותו איש מקצוע תמיד יוודא כי חוטי החשמל במפסק של בוילר קיים אינם שרופים וכי החוטים של מפסק לדוד הינם בעלי קוטר של 2.5 ק’. בנוסף, חשוב מאוד להתקין בקרבת הדוד החשמלי הממוקם על הגג מפסק לדוד מפסק פאקט. כלומר, בכל דוד חשמלי חשוב שיהיו 2 מפסקים. הראשון הוא מפסקים הממוקם בלוח בבית ואותו אנו מכירים בדמות כפתור אדום בעלי שני מצבים.

 בטיימר במפסק

רבים סבורים כי אין צורך במפסק הראשי של הדוד באם רוכשים טיימר לדוד. סברה זו אינה נכונה. המתג/מפסק הראשי של הדוד אחראי על הכיבוי וההדלקה המרכזיים של הדוד ואילו המתג של הטיימר אחראי על הדלקה וכיבוי של אפשרות השימוש בטיימר. אם מפסק לדוד יהיה במצב של ‘OFF’ לא תהיה שום אפשרות לחמם אותו על ידי הטיימר, שכן ההוראה הראשית הינה להפסיק את זרם החשמל. אנשים שמחליטים להשתמש בדוד השמש ללא טיימר ידליקו ויכבו את המפסק/מתג הראשי של הדוד על מנת לחמם את המים או להפסיק את פעולת החימום שלהם. אנשים שיש להם טיימר תמיד ידאגו שהמתג יהיה במצב פעיל וישלטו על פעילות הטיימר באמצעות המתג הפנימי בתוכו. אנשי מקצוע שמוזמנים על מנת לבצע עבודות תחזוקה של הדוד, תיקונים ובדיקות שונות תמיד יוודאו כי אין הולכה של חשמל אל הדוד, קרי, כי אותו מפסק לדוד נמצא במצב כבוי. אנשים בעלי מפסק אלחוטי לדוד ישלטו בו באמצעות הסמארטפון ויוכלו לכבות ולהדליק אותו כאוות נפשם.

מפסק חכם לדוד