fbpx

מן העיתונות

/מן העיתונות

חפיצים -כזה ניסיתי: Switcher v2

האפליקציה של Switcher V2 לא רק תיתן לכם שליטה טובה יותר על הפעלת הדוד, היא מדברת במספרים. היסטוריית ההפעלות כוללת מעתה גם חישוב העלות בש"ח של הפעלת הדוד בתאריכים שאתם מגדירים בתוך האפליקציה. קיבלתם חשבון חשמל אסטרונומי ואתם רוצים כמה מתוכו הוקדש לחימום המים? בחרו את התאריכים של חשבון החשמל ותקבלו סכום מדויק.