מן העיתונות

בית/מן העיתונות

“אתר: “המדריך לנכה המתחיל

אתם יכולים להפעיל את המכשיר ולהגדיר מתי הוא יעבוד ולכמה דקות בכל פעם על ידי הגדרה מראש של ימים ושעות וכך לדאוג שיהיה מים חמים לפני שעת המקלחת הקבועה אם יש אחת כזאת.

2019-09-18T16:01:36+03:00

חפיצים -כזה ניסיתי: Switcher v2

האפליקציה של Switcher V2 לא רק תיתן לכם שליטה טובה יותר על הפעלת הדוד, היא מדברת במספרים. היסטוריית ההפעלות כוללת מעתה גם חישוב העלות בש"ח של הפעלת הדוד בתאריכים שאתם מגדירים בתוך האפליקציה. קיבלתם חשבון חשמל אסטרונומי ואתם רוצים כמה מתוכו הוקדש לחימום המים? בחרו את התאריכים של חשבון החשמל ותקבלו סכום מדויק.

2019-09-18T16:02:05+03:00