[vc_row][vc_column][vc_column_text]

מסך הבית

 • הפעלה וכיבוי הדוד
 • טיימר- כוון זמן הפעלה
 • תצוגת זמן הפעלה דיגיטאלית (זמן שחלף\ זמן שנותר)
 • הצגת הזרם העובר בדוד בכל רגע נתון

 

מסך לו"ז שבועי

 • תצוגת ימי השבוע
 • בחירת זמן הדלקה וכיבוי בכל יום מימות השבוע
 • בחירת לו"ז קבוע או לו"ז חד פעמי
 • הפעלה וכיבוי בחירתכם בדיוק כפי שפועל ה"שעון המעורר"
 • קביעת לו"ז יומי ושבועי בלתי מוגבלת (מבחינת מספר הדלקות לכל יום שניתן לקבוע – לא כמו בטיימר "הפינים").

 

מסך כיבוי אוטומטי

מתג Switcher מכבה עצמו אוטומטית בהתאם לזמן שהוגדר בשעון "כיבוי אוטומטי". מיועד למצבים בהם הודלק הדוד ללא שימוש בטיימר ולא זכרתם לכבותו.

 

מסך הוספת משתמשים

הוספה והסרה של משתמשים נוספים היכולים לשלוט במתג הסוויצ'ר ובשאר המתגים.

 

עדכון קושחה מרחוק

הוספה והסרה של משתמשים נוספים היכולים לשלוט במתג הסוויצ'ר ובשאר המתגים.

 

הודעות התראה

לנוחיותכם ניתן לבחור האם לקבל הודעות התראה בכל פעם שהמתג הדוד יודלק או יכובה.

 

מסך הסטוריה

 • תצוגה חזותית של זמני ההדלקות ומי ביצע את ההדלקה
 • תצוגה מספרית של זמני ההדלקות
 • תאריכי הדלקות
 • משך זמן הדלקות
 • אפשרות בחירת תאריכים לקבלת זמן הדלקה מצטבר וסה"כ עלות צריכת הדוד בין תאריכים אלו.

 

מסך הגדרת התראות

במסך זה ניתן לבחור אם לקבל התראה כאשר הדוד נדלק ו \ או נכבה

 

מסך סכימת עלויות

במסך זה ניתן לבחור בין תאריכים ולראות סהכ כמה זמן דלק הדוד ומהי עלות השימוש בדוד על פי תעריף חברת חשמל

 

מסך התחברות

במסך זה ניתן להכנס לחשבונך באפליקציית סוויצ'ר, לבחור שהאפליקציה תזכור את סיסמת החשבון ותתחבר באופן אוטומטי.

ניתן במסך זה לאפס סיסמה במידה ושכחת אותה.

 

מסך הגדרות

במסך הגדרות ניתן לגשת ל:

 1. עדכון קושחה למוצר.
 2. לבחור להפעיל ו \ או לבטל קבלת התראות.
 3. לראות מהי גרסת האפליקציה
 4. לצפות בתנאי השימוש.

 

מסך לוחות זמנים

במסך זה ניתן לערוך לו"ז קיים, למחוק לו"ז ולהוסיף לו"ז.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]